Minimálbér 2020, januári munkáltatói teendők – SIKERES, BOLDOG ÚJ ÉVET MINDENKINEK!

Honnan tudom, hogy a „helyemen vagyok” az életben?

Azt hiszem onnan, hogy a könyvelők, adótanácsadók hajtós időszakait én másképp élem meg, mint néhány kollégám.

Szenvedéllyel csinálom a szakmámat, én vagyok az ügyfelekért, értetek. Decemberben is!

December 23-án délután egy kedves barátommal arról beszélgetek, hogy hogyan tudná a vállalkozását adózási szempontból a legjobban, de a jogszabályoknak is megfelelve csinálni? A NAV-állásfoglalás kérő levelet is elküldöm még aznap neki, mert eszembe jutott egy új nézőpont.

Egy ügyfelemmel együtt gondolkodunk december 30-án, hogy melyik adózási mód lenne a cégének a legjobb 2020-ra. Meg is találjuk a megoldást.

Egy másik, régi ügyfelemnek egy fontos projectet véleményezünk üzleti és adózási szempontból még év vége előtt, bejglisütés közben a szakmában általam nagyra becsült „mesteremmel” és mentorommal.

És nem azért teszem ezt, mert nem szeretek pihenni vagy szabadságra menni, vagy egy 0-24-ben elérhető adótanácsadó akarok lenni.

Hanem mert szenvedélyesen, és igazi izgalommal fogok neki minden esetnek, mert ez az, amit szeretek csinálni.

És amikor valóban fontos az ügyfélnek, felveszem a telefont, mert tudom, hogy bizonytalan, olvasott, halott ezt-azt, és szeretné biztonságban tudni a cégét.

Munkáltatói teendők 2020 január

 1. Bérek felülvizsgálata

Minimálbér 2020: 161.000 Ft

Garantált bérminimum: 210.600 Ft

Ez azt jelenti, hogy ne felejtsétek el a dolgozóitok munkabérét módosítani, akiket ez érint (természetesen a részmunkaidősökét arányosan!)

De mi a csuda is az a garantált bérminimum? Kinek jár?

A kormányrendelet úgy határozza meg a garantált bérminimum feltételét, hogy

„a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére” jár alapbérként a megállapított garantált bérminimum.”

Ha a két feltétel egyike nem teljesül a munkavállaló nem jogosult garantált bérminimumra.

ÉRDEMES tehát körültekintően eljárni, a könyvelő, bérszámfejtő, adótanácsadó véleményét kikérni!

2. Decemberi bérszámfejtés elkészítése

Az évváltásra való tekintettel kiemelten fontos, hogy a munkabérek január 10-ig kifizetésre kerüljenek, hiszen csak ebben az esetben számítanak 2019-es jövedelemnek

3 .2019-re vonatkozó igazolások elkészítése, kiadása

A munkavállalók számára 2020. január 31-ig kötelezően igazolásokat kell kiadni, amelyek célja a személyi jövedelemadó bevallás teljesítéséhez szükséges adatok, valamint a társadalombiztosítási nyilvántartás adatainak igazolása. Az alábbi nyomtatványok kiadása kötelező :

 • a munkáltatói jövedelemigazolás (19M30),
 • vagy a kifizetői jövedelemigazolás (abban az esetben, ha nem munkaviszony keretében történt a kifizetés),
 • valamint a járulékigazolás.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak számára egy összevont, éves kimutatást, igazolást kell adni, felhívva a figyelmüket a kifizetett összegek esetleges adóvonzatára.

4. Nyilatkozatok

A munkavállalónak minden évben írásban kell nyilatkoznia az adóelőleg megállapításához szükséges információkról, körülményekről. A nyilatkozatok adóévre vonatkozó mintája a NAV honlapjáról letölthető, de azonos adattartalommal elektronikus úton is előállítható. Jogosultsági feltételektől függően a munkavállaló, foglalkoztatott nyilatkozhat:

 • az első házasok kedvezményének érvényesítéséről,
 • a családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény érvényesítéséről,
 • a súlyosan fogyatékos magánszemély személyi kedvezményéről
 • a bevétel adóelőleg-alapjának megállapításához levonandó költségről, költséghányadról,
 • illetve külföldi illetőségű magánszemélyként a fentiekhez kiegészítő nyilatkozatot kell tennie.

Ezeken kívül nyilatkozni kell még:

 • a gyermekek után járó pótszabadság igénybevételéről,
 • az igénybe veendő cafeteria elemekről,
 • illetve egyes cafeteria elemek esetében kiegészítő, külön nyilatkozatok is szükségesek.

És még egy figyelemre méltó jogszabály változás, amire nem árt időben (lélekben is) felkészülni:

Minimum járulékalap 2020 július 1-től!

2020 július 1-től a járulékalap havonta legalább a minimálbér 30 százaléka (járulékfizetési alsó határ).

Azok, akik nem nyugdíjasként a Tbj. szerinti munkaviszonyban folytatnak keresőtevékenységet, a járulékokat havonta legalább a minimálbér 30 százaléka után meg kell fizetniük. Azaz ilyen esetben is bevezetésre kerül egy járulékfizetési alsó határ, amelyet arányosítanak, ha

– a biztosítási kötelezettséget eredményező jogviszony hónap közben keletkezik vagy szűnik meg, vagy szünetel a biztosítás, illetve

– adott helyzetben a keresőtevékenység nem folytatható, például táppénz folyósításának idején.

A fenti minimális alap a munkaviszony esetén a szociális hozzájárulási adóban is bevezetésre kerül, azaz 2020. július 1-jétől legalább a fenti minimális alap után áll fenn a munkáltató szochofizetési kötelezettsége.

Kiket érint kedvezőtlenül ez a szabály?

A gazdasági társaságok ügyvezetését több esetben részmunkaidőben látja el a nem nyugdíjas ügyvezető. Ha például az ügyvezető heti 5 órában dolgozik munkaviszonyban, akkor munkabére is sok esetben arányosul ezen munkaidőhöz, azaz a 40 órás teljes munkabér 12,5 százaléka. 2020. július 1-jétől azonban ennél magasabb alap, méghozzá havonta legalább a minimálbér 30 százaléka után kell megfizetni a 18,5 százalék járulékot.

2019.12.30.