IPA csökkentés 2021 – CSAK NYILATKOZATTAL KATÁ-SOKNAK IS

2021.02.25. – jogvesztő határidő! 

Az előző év végén a Magyar Közlönyben megjelent az helyi iparűzési adó módosítására vonatkozó kormányrendelet (639/2020. (XII. 22.)). A kormányrendelet lényege dióhéjban a következő: azoknál a mikro-, kis-, és középvállalkozásoknál, ahol a nettó árbevétel nem haladja meg a 4 milliárd forint értékű mérlegfőösszeg értékhatárt, az iparűzési adó, ami 2020 végéig maximum 2% lehetett, 2021-től megfeleződik, vagyis maximum 1% lehet az iparűzési adó mértéke.

Az adóelőleg felezésének feltétele, hogy a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozatot tesz, valamint bejelenti a telephelyének címét az állami adó- és vámhatósághoz (ha azt az adózás rendjéről szóló törvény alapján még nem tette meg).

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be, és abban a vállalkozó az alábbiakról nyilatkozik:

  • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
  • az adócsökkentés 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként,
  • 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  § (4a)–(4b)  bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak.

Az állami adó- és vámhatóság a fentiek szerinti nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

SZÉKHELY ÉS TELEPHELY FOGALMA 

Mi a székhely?

Az iparűzési adó törvény szempontjából székhelynek minősül a cég alapító okiratában, cégbejegyzésben meghatározott székhely (külföldi vállalkozás esetén annak a magyarországi fióktelepe, vagy a bizalmi vagyonkezelő székhelye). A székhelyét minden vállalkozás szabadon megválaszthatja.

A székhely alapján iparűzési adót kell fizetni az önkormányzat számára még akkor is, ha ott tényleges tevékenységet nem folytatnak.

Mi a vállalkozás telephelye a helyi adó törvény szerint?

A helyi adó törvény szerint telephely:

az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye – függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát, stb.

A bérbe adott ingatlan tehát telephelyet keletkeztet!

Az iparűzési adó szerinti telephely tehát nem feltétlenül egyezik meg a cégjegyzékben vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásban feltüntetett telephellyel. A Htv. telephelyfogalma nem azonos a cégtörvény telephelyfogalmával. Ebből következik, hogy a helyi adókról szóló törvény szerinti telephely lehet cégjegyzékbe bejegyzett, illetve cégjegyzékben nem szereplő telephely. Mindezek analógiájára az egyéni vállalkozók nyilvántartásában bejegyzett telephely sem jelent automatikusan az iparűzési adó szerinti telephelyet.

MIT KELL TEHÁT TENNI A NYILATKOZAT BEKÜLDÉSE ELŐTT? 

Végig kell gondolni, hogy van-e olyan telephelyünk, amit a htv. szerint be kell jelenteni, és tegyük meg a bejelentést!

KATA-SOK FIGYELEM!

A fővárosi önkormányzat már automatikusan felére mérsékelte az eddig 50 ezer forintot fizető katások adóját, és más önkormányzatok is hajlanak a tételes iparűzési adó automatikus felezésére. Erről viszont nincs jogszabály, a szereplők jogértelmezése pedig eltérhet, ami később problémákat okozhat.

Csak azoknak a kisvállalkozásoknak csökken 1 százalékra az iparűzési adója 2021-ben, amelyek február 25-éig erről hivatalosan is nyilatkoznak, és beküldik a NAV honlapján található 21NYHIPA jelű nyilatkozatot.

2021.02.05.

Jelen cikk csak figyelemfelhívásra szolgál, nem minősül hivatalos adótanácsadásnak.