HOGYAN TUDUNK PÉNZT KIVENNI A CÉGBŐL?

Sok ügyfelem, ismerősöm kérdezi tőlem, hogy hogyan tud pénzt kivenni a cégből, így ezt a kérdést járom most körbe elsőként.

  • Munkabér, megbízási díj

Ha valamilyen formában tevékenységet végzünk, akkor természetes, hogy havonta munkabérre vagy megbízási díjra vagyunk jogosultak. Ezt a könyvelő szépen leszámfejti, megfizetjük az adókat, járulékokat utána, majd átutaljuk a bankszámlánkra a nettó összeget.

  • Osztalék

A cég adózott eredményéből (nyereségéből) vehetünk fel osztalékot is, ennek azonban megvannak a szabályai.

Az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék figyelembevétele után sem csökken a jegyzett tőke összege alá.

Ez így elsőre nagyon bonyolultan hangzik, de az éves beszámoló elkészítésekor a könyvelő pontosan meg tudja mondani, milyen összeg fizethető ki osztalékként.

Nézzük meg ezt egy példán keresztül!

Tegyük fel, hogy az osztalékként kifizethető összeg 10 millió Ft, és egy Kft.-ről beszélünk. A társaságnak 2 tagja van, 50-50% tulajdoni részesedéssel, és az osztalék kifizetése a tulajdoni részesedés arányában történik.

A taggyűlés készített egy taggyűlési jegyzőkönyvet 2019. március 31-én azzal, hogy a 2018-as évben 10 millió Ft osztalék jóváhagyásra kerül, ezt a Társaság a beszámolóval együtt közzéteszi, és bekerül a könyvelésbe.

Ezután a tulajdonosok szabad döntése szerint ez az osztalék bármikor kifizethető, amennyiben a Társaság rendelkezik ehhez elegendő pénzeszközzel.

Az osztalék felvétel szándékáról értesíteni kell a könyvelőt, mert ebből az adót le kell vonni, és 17,5% SZOCHO-t kell utána fizetni mindaddig, míg el nem éri az adófizetési kötelezettség felső határát. Ezt a jogszabály a minimálbér 24-szereseként határozza meg, ami tárgyévben 149.000*24=3.576.000 forint.

Számítással alátámasztva:

Előbbi példánknál maradva a kft. tagjának munkabérként kifizetett jövedelme 3 millió forint, ezenkívül a tagság jóváhagyott 5 millió forint osztalékot is.

Osztalék összegéből levonásra kerül az szja: 5 millió*0,15=750 ezer Ft

Nettó osztalék: 4.250 e Ft

A Kft. magánszemély tagja szocho fizetési kötelezettsége: (3,576-3)*0,195=0,11232 millió

Tehát a magánszemély a felső határig fizeti meg a 112.320,-forint szochót.

  • Osztalék előleg

A már elfogadott és közzétett beszámoló alapján utólag osztalékfizetésről dönthetnek a tulajdonosok, amennyiben beszámoló beadásakor erről nem döntöttek.

Amennyiben a tulajdonosok a mérlegfordulónapot követő 6. hónap után szeretnének dönteni osztalék kifizetésről, akkor közbenső mérleget kell készíteni.

Nagyon fontos, hogy itt is figyelembe kell venni az osztalékfizetési korlátokat,  amelyet az osztaléknál már említettem.

Közbenső mérleg készítése

Közbenső mérleget nem kell közzétenni, ez gyakorlatilag az osztalékelőleg-kifizetés számviteli bizonylata. Ha a cég egyébként könyvvizsgálatra kötelezett, akkor könyvvizsgáltatni kell.

Az osztalékelőleg kifizetésének szabályai, illetve az erre vonatkozó adószabályok:

Amennyiben az osztalékelőleget magánszemélynek fizették ki, azt ugyanúgy az osztalék kifizetés szabályai szerint kell adóztatni, vagyis a kifizetők adóelőleget vonnak le a kedvezményezett magánszemélyektől. A SZOCHO-t viszont csak akkor kell megfizetni, amikor az osztalékelőleg osztalékká válik, tehát a beszámoló elfogadásakor.

  • Kölcsön

A Társaság dönthet úgy, hogy kölcsönt ad nekünk mint magánszemélynek, ennek azonban szintén megvannak a maga szabályai. A kölcsönről szerződést kell írni, és a Társaság legalább a jegybanki alapkamat + 5% kamatot köteles felszámolni a kölcsön után.

Amennyiben nem magánszemélynek, hanem társaságnak adunk kölcsönt, piaci kamatot kell felszámolni, ami lehet a számlavezető bankunk által meghatározott kamat.

Kölcsön esetében arra kell még figyelni, hogy ha kapcsolt vállalkozások között történik a kölcsönadás (például mindkét cégben mi vagyunk a tulajdonosok) akkor a kölcsönszerződés aláírását követően 15 nap áll rendelkezésünkre, hogy bejelentsük ezt az üzleti kapcsolatot a NAV-nak.

2019. 11. 03.